Rychlý kontakt

Microtherm CZ s.r.o.
K Drůbežárně 178
549 54 Police nad Metují
 
Telefon: +420 491 511 411
 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
IMG 09112015 120001
VDE
ISO 9001
ESČ
MIC Rohs
MIC Rohs

VIZE SPOLEČNOSTI

Dosáhnout hodnot, které jsou vnímány:

Zákazníky:       Vyhledávaný a optimální dodavatel

Zaměstnanci:   Nejvhodnější pracovní příležitost v regionu


Majiteli:            Dlouhodobá prosperita


Veřejností:       Šetrní k životnímu prostředí

POLITIKA JAKOSTI

Při všech činnostech souvisejících s poskytováním výrobků a služeb zákazníkům v oblasti regulační techniky se vedení zavazuje prosazovat a vytvářet podmínky pro uplatňování těchto zásad:

1. Prosperita společnosti

 • Činnosti nepřinášející hodnotu pro společnost a zákazníka nebo způsobující ztráty omezujeme.
 • Výrobky budou zhotovovány v souladu s příslušnými specifikacemi a při nákladech dovolujících tvorbu zisku.

2. Zákazníci, partneři

 • Pochopení potřeb a očekávání zákazníka je předpokladem úspěchu při jejich plnění.
 • Veškeré činnosti směřujeme k uspokojení potřeb a očekávání zákazníků.
 • Snahou je dodávat zákazníkům výhodnější hodnotu našich výrobků a služeb než konkurence.
 • Dodržujeme morální a mravní etiku (slušné, otevřené a korektní jednání je předpokladem dobrých vztahů se zákazníky a partnery).

3. Jakost / kvalita

 • Systém managementu je neustále rozvíjen a zefektivňován.
 • Snahou je dosažení nulového výskytu chyb ve všech činnostech společnosti.
 • Nekvalitní výrobky nesmějí být v žádném případě dále předávány. Příčina závady se musí analyzovat a natrvalo odstranit.
 • Výrobky realizujeme v souladu s požadavky zákazníka a platnými technickými normami a právními předpisy.

4. Prostředí

 • Předvídáním a vhodnou přípravou omezíme dopady možných rizik (mimořádných situací) a to zejména v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Pracovní prostředí musí přispívat k maximální výkonnosti pracovníků při zajištění odpovídající jakosti, bezpečnosti a zdraví.

5. Zaměstnanci

 • Každý zaměstnanec zná dodavatele a zákazníka své práce, každý je povinen svůj úkol plnit přesně, hospodárně, včas a uplatňuje při tom všechna opatření pro zlepšení kvality, snižování dopadů na životní prostředí a dodržování zásad bezpečné práce.
 • Spokojení a kladně motivovaní zaměstnanci jsou základním předpokladem pro vynikající výrobky a služby.
 • Pravidelným školením a informováním všech zaměstnanců naší společnosti o vztahu k jakosti, životnímu prostředí a bezpečnosti práce utužujeme jejich povědomí v těchto oblastech.

6. Zlepšování

 • Důsledné a pravidelné měření výsledků procesů a využití zákaznických a konkurenčních informací nám odhaluje prostor pro další zlepšování.
 • Neustálým zlepšováním všech činností, procesů a výrobků, týmovou prací a vzájemnou podporou všech zaměstnanců chceme dosáhnout toho, aby se vracel spokojený zákazník a ne vadný výrobek.
 • Zlepšování a preventivní opatření jsou lepší než následná nápravná opatření. Používáním nástrojů prevence se snažíme dosáhnout nulového výskytu chyb.